What's happening?

Naruto Shippūden: 1x24

The Third Kazekage

Sakura counters the Iron Sand attack of the Third Kazekage puppet with superhuman strength.

Naruto Shippūden: 1×24
Aug. 09, 2007