What's happening?

Naruto Shippūden: 1x25

Three Minutes Between Life and Death

Sakura destroys the Third Kazekage puppet thanks to a secret antidote she had taken.

Naruto Shippūden: 1×25
Aug. 16, 2007